Abteilungsleitung

Zazou-693x1024.png

zazou.fontana@db.scout.ch

Abteilungsleiter

Menola-693x1024.png

menola.fontana@db.scout.ch

Abteilungsleiterin

Neon-693x1024.png

neon.fontana@db.scout.ch

Abteilungsleiter

1. Stufe Wölfe und Biber

Skype-692x1024.png

skype.fontana@db.scout.ch

Stufenleiterin Wölfe und Biber

Neon-693x1024.png

neon.fontana@db.scout.ch

Leiter Wölfe und Biber

Pitaya-692x1024.png

pitaya.fontana@db.scout.ch

Leiterin Wölfe und Biber

Jiminy-692x1024.png

jiminy.fontana@db.scout.ch

Leiterin Wölfe und Biber

Espi-691x1024.png

alove.fontana@db.scout.ch

Leiter Wölfe und Biber

2. Stufe Pfaderinnen und Pfader

wasabi.fontana@db.scout.ch

Stufenleiterin Pfadistufe

Dijon-692x1024.png

dijon.fontana@db.scout.ch

Stufenleiter Pfadistufe

Zazou-693x1024.png

zazou.fontana@db.scout.ch

Leiter Pfadistufe

Menola-693x1024.png

menola.fontana@db.scout.ch

Leiterin Pfadistufe

Foxi-693x1024.png

foxi.fontana@db.scout.ch

Leiter Pfadistufe

atom.fontana@db.scout.ch

Leiter Pfadistufe

luma.fontana@db.scout.ch

Leiter Pfadistufe

soda.fontana@db.scout.ch

Leiter Pfadistufe

3. Stufe Pios

Newton-692x1024.png

newton.fontana@db.scout.ch

Stufenleiter Piostufe

4. Stufe Rover

Saya-693x1024.png

saya.fontana@db.scout.ch

Stufenleiter Rover

Präses

Elternrat

Elternrat

Präsident Elternrat

praesident.fontana@db.scout.ch